Contact

Digital Identities, Securely and Confidently

IO4U Enables You to Efficiently Manage

The Data Management Company

Het gebrek aan een duidelijke focus op data management kan leiden tot onnodige risico’s en kosten. Bijvoorbeeld als organisaties bescherming gaan aanbrengen, waar dat niet nodig is. Als organisaties niet weten wat voor data zij in hun bezit hebben of hoe belangrijk deze data is, dan verspillen ze tijd en geld aan het beschermen van informatie met weinig waarde, terwijl hun meest essentiële informatie volledig blootgesteld is.

Wij pleiten voor effectief data management, waarbij in principe iedereen binnen de organisatie het belang van data erkent, en begrijpt wat de gevolgen van hun handelingen zijn voor het bedrijfsrisico. Voortbouwend op dat bewustzijn, kunnen Risk- en IT-afdelingen gezamenlijk zorgen voor een betere benadering van informatiebeveiliging.

“Alles beschermen is niet beschermen”. Het beschermen van alle systemen is vanuit technisch en financieel perspectief vrijwel onmogelijk. Focus daarom op de kleine hoeveelheid data waarvan bescherming van cruciaal belang is?”

“Uiteindelijk komt het erop neer dat u moet weten wat uw kroonjuwelen zijn en welke specifieke organisatorische, juridische en technische maatregelen u moet nemen. Dit is niet altijd even makkelijk en is een continu proces. Het is echter wel een essentieel onderdeel van risicobeheer in huidige digitale tijdperk.”

IO4U helpt u om data management beter in te richten binnen uw organisatie.

IO4U is uw data management specialist. Wij helpen u om data sneller te vinden, beter te beveiligen en uw data verantwoord extern beschikbaar te stellen. Wij helpen u ook met alle data vraagstukken in relatie tot de wet- en regelgeving.

Strategie & consulting

Strategie_2 (134x108)

Resultaatgericht strategisch data management beleid ontwikkelen én implementeren binnen uw organisatie.

Door het effect op de gehele bedrijfsvoering behoort data management op strategisch niveau te liggen.

People

People_1

Onze kennis en ervaring op gebied van data management passen we graag toe bij u op locatie.

Wij ontwikkelen voor uw organisatie een duurzaam data management beleid.

Managed services

managed-services

Uw data moet 24×7 veilig en bereikbaar zijn. Informatie moet tevens snel beschikbaar zijn.

Wij houden samen met u grip op uw data en staan stand-by bij complicaties.

Nieuws

Corona en thuiswerken

Door het Corona virus heeft het thuiswerken afgelopen tijd een enorme vlucht genomen. De meeste werknemers werken ineens massaal thuis. Voor sommige mensen was dat een totaal nieuwe ervaring, voor and ...[Read More]

Ligt uw data op straat? Wij gaan er wel vanuit…

De afgelopen jaren hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden waar veel data is gestolen en waardoor uw gegevens hoogstwaarschijnlijk al op het Dark Web te koop worden aangeboden. Alleen al in ...[Read More]

Ongestructureerde data en rechten (Deel 2)

In het vorige artikel van 29 april hebben wij de eerste aanzet gegeven om grip te krijgen op de ongestructureerde data en bijbehorende rechten. In dit artikel gaan wij wat dieper in op de veel voorkom ...[Read More]

Wij krijgen het vertrouwen van onze opdrachtgevers omdat wij een kwalitatieve bijdrage leveren in het ontsluiten en toegankelijk maken van bedrijfsinformatie. Wij geven opdrachtgevers weer de controle op hun ongestructureerde informatie