Maand: oktober 2014

On-line back-up

Data is voor alle bedrijven ontzettend belangrijk en moet dan ook goed beveiligd worden. Online backup diensten hebben vele voordelen voor veel organisaties omdat deze (over het algemeenheid) flexibiliteit bieden. Beveiliging en privacy Bij het plaatsen van alle gevoelige en kritieke assets bij online diensten komen echter ook een hoop beveiligings- en privacykwesties kijken. Veel kleine bedrijven ...[Read More]

Twee jaar om informatiebeveiliging hoog op de agenda te krijgen…?!?!?!

Ik begrijp dat Informatiebeveiliging een complex proces is. Ik heb het dan met name over de organisatorische veranderingen en in mindere mate de technologische veranderingen. Maar als het 2 jaar duurt om dit hoog op de agenda te krijgen, dan maak ik me wel zorgen. Aanpak informatieveiligheid bij overheden gaat door.

Datagroei geeft IT organisaties iedere dag hoofdpijn.

Is het onmogelijk om de groei te remmen? Gebruikers en hedendaagse apparatuur genereren een overdaad aan informatie waarbij er geen levenscyclus wordt gedefinieerd. Het inrichten van een data lifecycle richt zich op het ontstaan, ontwikkelen en verrijken van data. Deze stappen worden veelal genegeerd gezien de complexiteit. Wie is tenslotte verantwoordelijk voor het bepalen van deze waarden. Als d ...[Read More]

Risk Management

Bedrijven hebben moeite met compliance en risk management en door de steeds veranderende regulaties wordt de mogelijkheid om zich hieraan te houden ook niet vergemakkelijkt. Om die reden vinden er een hoop veranderingen plaats binnen risk management. Uitdagingen voor Compliancy en Risk Management In onderzoek van het 2014 Risk Management Benchmarking Survey, uitgevoerd door de Federation of Europe ...[Read More]

EU Data protectie wetgeving: Gevolgen voor Cloud Storage

De EU data protectie wetgeving zal grote effecten hebben op verschillende aspecten van data storage bij bedrijven. Geen richtlijnen, maar wetgeving Eerder waren de regels rondom dataprotectie meer een richtlijn voor bedrijven, maar nu dit als wet is aangenomen door de Europese Unie, zullen bedrijven zich hier echt aan moeten houden. Enerzijds maakt deze wetgeving dataprotectie eenvoudiger voor bed ...[Read More]

General Data Protection Regulation

Het zal ongeveer in 2013 zijn geweest dat de Europese Commissie bij monde van de Eurocommissaris voor Justitie, Viviane Reding, een draft publiceerde van de General Data Protection Regulation. Deze verordening moet zorgen voor een geharmoniseerde wetgeving rond persoonsgegevens en het beschermen van data en is  daarnaast een modernisering van de oorspronkelijke de richtlijn uit 1995.  Op 12 maart ...[Read More]

Boetebevoegdheid CBP

Hoewel de details van het wetsvoorstel dat het kabinet onlangs naar de Raad van State stuurde nog niet precies bekend zijn, staat al wel vast dat het CBP een algemene bestuurlijke boetebevoegdheid gaat krijgen voor overtredingen van de WBP. Het gaat dan niet meer alleen om het niet naleven van de meldplicht ex artikel 27 WBP (nu maximaal 4500 euro), maar om alle overtredingen van de WBP. Naar verl ...[Read More]