Hans Zandvliet

Corona en thuiswerken

Door het Corona virus heeft het thuiswerken afgelopen tijd een enorme vlucht genomen. De meeste werknemers werken ineens massaal thuis. Voor sommige mensen was dat een totaal nieuwe ervaring, voor anderen, die er al ervaring mee hadden, ging vooral de frequentie omhoog. Ondanks de beperkingen en het verminderde sociale contact met collega’s onderling is toch voor mensen een positieve ontwikkeling. ...[Read More]

Back-up en het recht op vergetelheid (AVG)

Heel vaak krijg ik de vraag of back-up ook onder het recht van vergetelheid vallen. Ik zeg dan “Ja, ieder bedrijf moet het recht op vergetelheid ook toepassen op digitale back-upbestanden”. M.a.w. als iemand vraag zijn gegevens te verwijderen dan moet u zijn persoonsgegevens ook (zo snel als mogelijk) uit uw back-ups verwijderen. Zodra de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ...[Read More]