Hans Zandvliet

Back-up en het recht op vergetelheid (AVG)

Heel vaak krijg ik de vraag of back-up ook onder het recht van vergetelheid vallen. Ik zeg dan “Ja, ieder bedrijf moet het recht op vergetelheid ook toepassen op digitale back-upbestanden”. M.a.w. als iemand vraag zijn gegevens te verwijderen dan moet u zijn persoonsgegevens ook (zo snel als mogelijk) uit uw back-ups verwijderen. Zodra de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ...[Read More]