Beveiligingsuitdaging #2

Het niet kunnen herkennen van rechtentoenames en overige kritieke gebeurtenissen in de Active Directory.

Oplossing:
Varonis DatAdvantage voor Directory Services toont een gedetailleerd audit log voor de Active Directory, waarin u ziet wie privileges voor wie heeft uitgebreid, wanneer dat is gebeurd en wat de gebruiker vervolgens heeft gedaan met deze administratieve toegang.

DatAlert kan u real-time waarschuwingen geven over privilege-uitbreidingen door berichten te versturen aan uw SIEM, syslog, of via e-mail.

Meer over Varonis