Beveiligingsuitdaging #5

Het niet kunnen herkennen waar gevoelige informatie zich bevindt of wie er toegang toe heeft.

Oplossing:
Het Varonis Data Classificatie Framework scant en classificeert stapsgewijs alle gevoelige informatie, laat zien wie er toegang heeft, wie deze toegang gebruikt en geeft zicht op de hoogste concentraties kwetsbare en gevoelige data. Biedt een duidelijke methodiek om dergelijke risico’s te verhelpen zonder dat handmatig ingrijpen noodzakelijk is. Classificeert u al? Geweldig! DCF kan classificatiedata omzetten naar actiepunten.