Beveiligingsuitdaging #7

Gebruikers hebben toegang tot meer data dan noodzakelijk voor het uitoefenen van hun werk (ofwel ‘permissions creep’)

Oplossing:
Varonis DatAdvantage biedt een zeer nauwkeurige aanbevelingsmachine die gebruik maakt van zelflerende technologie. Op basis van het gebruikersgedrag kan DatAdvantage voorspellen welke toestemmingen gebruikers daadwerkelijk nodig hebben. Tevens toont de oplossing welke toestemmingen teruggedraaid kunnen worden zonder een nadelig effect te hebben op de productiviteit.

Met DataPrivilege kunt u de aanbevelingen direct naar de aangewezen beslissingsbevoegde binnen de business sturen. De beslisser kan dan zonder de hulp van IT
toegang blokkeren.