Brexit en ICT

Wat betekent de Brexit voor IT?

In de media wordt dagelijks gesproken over de mogelijke effecten van de Brexit voor de BV Nederland. Naast alle logistieke uitdagingen voor exporterende bedrijven zoals transporteurs en bloemenkwekers krijgen andere bedrijven hier ook mee te maken. In dit artikel willen wij iets meer inzoomen op de ICT aspecten van de Brexit.

Nu er (nog) geen Brexit-akkoord is en het erg onzeker is of deze er überhaupt komt blijft het onduidelijk hoe men onderling met persoonsgegevens moet omgaan. Deze onduidelijkheden kunnen uiteindelijk leiden tot hoge boetes.

Informatie systemen

De Brexit zorgt ervoor dat de status van het Verenigd Koninkrijk (VK) gaat veranderen. Deze verandering zorgt ervoor dat veel informatiesystemen moeten worden aangepast. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Transport Management Systemen (TMS) of uw CRM. Het aanpassen van Informatiesystemen is vaak een tijdrovende en kostbare verandering die tijdig moet worden begroot en ingezet. Het blijft echter lastig om te bepalen o.b.v. welke “status van het VK” de systemen moeten worden ingericht.

Data delen

Het VK kent nu onder de Europese wetgeving de status als “veilig land”.  In het geval dat een No Deal Brexit plaatsvindt zal het land zich als “derde land” kwalificeren. Voor deze landen geldt dat het doorgeven van persoonsgegevens aan deze landen alleen toegestaan is als het land een passende beschermingsniveau biedt. De Europese Commissie voorziet hierin door het “Adequaatheidsbesluit”. Als er voor het VK een dergelijk besluit wordt genomen dan zijn aanvullende maatregelen niet nodig. Ondanks het feit dat het VK het Data Protection Act heeft aangenomen kunnen we er niet zomaar vanuit gaan dat het “Adequaatheidsbesluit” wordt aangenomen. Zolang dit nog niet is aangenomen zal men er rekening mee moeten houden dat het doorgeven van persoonsgegevens niet zomaar mogelijk is en er extra maatregelen moeten worden genomen.

Licentie overeenkomsten

Bestaande licentie overeenkomsten met het VK zullen opnieuw moeten worden beoordeeld. Het kan zijn dat bepaalde overeenkomsten rechten bevatten die alleen verleent zijn voor Europese Unie. In dit geval zullen er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt met de houders van de licentie overeenkomst.

De bovenstaande aspecten zijn misschien niet zo desastreus als de vrachtwagens die uren of dagen staan te wachten in de Rotterdamse Haven maar zijn wel zeer belangrijk om de continuïteit van de IT systemen te waarborgen en de aansprakelijkheid tot een minimum te beperken.

Op de volgende website geeft de VK privacy toezichthouder informatie over de mogelijke Brexit-scenario’s.

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om uw situatie nader te bespreken.

IO4U BV

085 90 20 470