Corona en thuiswerken

Door het Corona virus heeft het thuiswerken afgelopen tijd een enorme vlucht genomen. De meeste werknemers werken ineens massaal thuis. Voor sommige mensen was dat een totaal nieuwe ervaring, voor anderen, die er al ervaring mee hadden, ging vooral de frequentie omhoog. Ondanks de beperkingen en het verminderde sociale contact met collega’s onderling is toch voor mensen een positieve ontwikkeling.

Probleem is dat thuiswerken ook risico’s met zich meebrengt met betrekking tot informatiebeveiliging, waar helaas (nog) veel te weinig bij stil wordt gestaan. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat slechts een heel klein percentage (9%) van de Nederlanders zich zorgen maakt over een datalek of cyberaanval als men thuiswerkt (bron: Securitymanagement.nl).

Dat is best wel ernstig, zeker als je bekijkt dat uit analyses van 2019 blijkt dat het aantal (geautomatiseerde) cyberaanvallen juist aan het toenemen is (bron: Politie Nederland) en dat de cybercriminaliteit door de coronacrisis nog eens vervijfvoudigd is (bron: Securitymanagement.nl). Aangezien thuiswerken niet meer weg te denken is, is het voor organisaties dus tijd om actie te ondernemen!