Data management

Data management begint bij het goed begrijpen van de data waar een organisatie mee werkt. Zonder deze inzichten zijn alle maatregelen en oplossingen gedoemd te mislukken. Data management vormt een uitdaging voor iedere organisatie. De exponentiële groei van data heeft een grote impact op de wijze waarop data zich laat managen.

Efficiënt data management is dan ook van onschatbare waarde. IO4U kan u helpen bij de inrichting van data management: van het identificeren, classificeren, opslaan en veiligstellen van data tot het archiveren en vernietigen ervan.

Waar komt die enorme datagroei vandaan?
Veel bedrijven denken dat de groei een gevolg is van veel data produceren. Echter onze ervaring leert dat de groei voornamelijk een gevolg is van kopiëren.

Allereerst moet u weten welke data voor uw organisatie belangrijk is. Deze data dient optimaal beschikbaar en beveiligd te zijn. Onze consultants identificeren en classificeren uw data. Door middel van interviews en het inzetten van geavanceerde tooling geven we u de inzichten in uw huidige data. Met deze inzichten kunnen wij samen een verbetering in uw data management realiseren.

Operationeel Plan

Onze dienstverlening is gebaseerd op een Operationeel Plan met een vaste structuur en aanpak. Dit document geeft u een omschrijving van deze aanpak. Het operationeel plan bestaat uit 3 fasen, te weten Detect, Prevent en Sustain.

Detect

Binnen de fase “Detect” zullen wij door het analyseren van de Active Directory en het file systeem de urgente en belangrijkste risico’s in kaart brengen. Deze fase wordt afgesloten met een presentatie waarin de bevindingen worden gepresenteerd aan alle stakeholders. Deze bevindingen worden gevisualiseerd en onderbouwd met een BowTie.

Prevent

Deze fase bevat het opnieuw structureren van de rechten, het beveiligen van “exposed data” en vaststellen en betrekken van data eigenaren. Deze fase elimineert de “High Risk” problemen, beperkt de omvang van een beveiligingsissue, vereenvoudigd de omgeving en betrekt de stakeholders buiten IT/Security.

Sustain

Deze fase behelst het werken en onderhouden van de “nieuwe structuur”. Hiermee bedoelen we dat we de opgeschoonde omgeving, die ontdaan is van de risico’s en samen met data eigenaren wordt gemanaged op een slimme efficiënte manier wordt gebruikt en onderhouden.

Op onze download pagina treft u meer informatie over onze aanpak. U kunt uiteraard ook een afspraak maken met een data management consultant.

Wilt u meer weten?