Datagroei geeft IT organisaties iedere dag hoofdpijn.

Is het onmogelijk om de groei te remmen?

Gebruikers en hedendaagse apparatuur genereren een overdaad aan informatie waarbij er geen levenscyclus wordt gedefinieerd.

Het inrichten van een data lifecycle richt zich op het ontstaan, ontwikkelen en verrijken van data. Deze stappen worden veelal genegeerd gezien de complexiteit. Wie is tenslotte verantwoordelijk voor het bepalen van deze waarden. Als deze waarden bekend zijn kan men ook overgaan tot het archiveren en verwijderen van informatie.

De meeste opslagoplossingen voorzien in de mogelijkheid om de diverse data op verschillende locaties op te slaan. Echter het doorbreken van de enorme datagroei is een vereiste om te voorkomen dat bedrijfskritische data ongeoorloofd verdwijnt.