EU Data protectie wetgeving: Gevolgen voor Cloud Storage

De EU data protectie wetgeving zal grote effecten hebben op verschillende aspecten van data storage bij bedrijven.

Geen richtlijnen, maar wetgeving
Eerder waren de regels rondom dataprotectie meer een richtlijn voor bedrijven, maar nu dit als wet is aangenomen door de Europese Unie, zullen bedrijven zich hier echt aan moeten houden. Enerzijds maakt deze wetgeving dataprotectie eenvoudiger voor bedrijven wanneer zij zich in meerdere landen bevinden, aangezien er nu één wetgeving is waar zij zich aan moeten houden. Anderzijds brengt de wetgeving ook uitdagingen mee.

Cloud storage
Vanuit cloud perspectief speelt het recht om vergeten te worden en de data portabiliteit en data overdracht een grote rol. Als cloud dienstverlener moet je dan data kunnen verwijderen wanneer iemand dat vraagt, maar ook moet je hen in staat stellen om data van de ene aanbieder naar de andere aanbieder te verplaatsen. Op deze beide mogelijkheden moet je je dan dus goed voorbereiden.

Bron:
Storage Expo website
Computerweekly.com