Informatie beveiligen en informatie delen lijken het tegenovergestelde van elkaar.

Hoe zwaarder de beveiliging, hoe inefficiënter er vaak gewerkt wordt. Het is belangrijk om een goede balans te bereiken.

Identity Management is: ‘(her)ken ik je’?
Access Management is: ‘wat mag je’? Welke rechten horen bij jou?

Iedere organisatie heeft informatie nodig om te kunnen functioneren. Informatie staat dus ten diensten van de organisatie. Het is dan ook van cruciaal belang dat de juiste mensen snel en efficiënt de juiste toegang tot de juiste resources krijgen.

Aangezien deze informatie zo belangrijk is bestaat ook de noodzaak dat de organisatie kan identificeren, verifiëren en aantonen wie toegang heeft (gehad) tot welke systemen.

IO4U helpt u bij het realiseren van uw Identity & Access Management. Wij vullen samen met u de volgende onderdelen in;

  • Authenticatie (wie ben je),
  • Autorisatie (wat mag je),
  • User management (de lifecycle van een gebruiker in een organisatie)
  • Centrale user repository (centrale opslag van gebruikersgegevens).

Wij kregen nog meer controle op alle belangrijke vragen. Denk hierbij aan; Wie kan bij welke gegevens?, Wie raakt welke gegevens aan?, Wie zou toegang moeten hebben en wie niet?, Wie is de data eigenaar?

Wilt u meer weten?