Implementatie valkuil Veritas Saas Backup voor Office 365

IO4U heeft de afgelopen periode bij meerdere malen succesvol de Veritas SaaS Back-up geïmplementeerd. Deze oplossing biedt in één gebruikersinterface back-up, zoek- en restoremogelijkheden voor Office365 (en Google G suite). In dit artikel zullen wij stilstaan bij de implementatie van de Veritas oplossing binnen een Office365 omgeving.

De Veritas Saas Backup is een eenvoudige en snel te implementeren oplossing als men op de hoogte is van de (kleine) valkuilen. De belangrijkste valkuil die wij hebben mogen ervaren zullen wij hier in het kort beschrijven.

Waar begint het mee?

Het begint bij het bepalen van het aantal benodigde licenties. Het aantal benodigde licenties wordt namelijk bepaald door 1 van de volgende 2 criteria.

  • Het aantal mailboxen dat moet worden veiliggesteld.
  • Het aantal gebruikers die toegang hebben tot SharePoint of Office Online

De situatie met de meeste gebruikers bepaalt het aantal benodigde licenties.

Het inventariseren van het aantal mailboxen die voor de back-up in aanmerking komen is redelijk eenvoudig. Deze zijn namelijk in één oogopslag zichtbaar in de beheer console van Office 365.

Het wordt lastiger op het moment dat het daadwerkelijke aantal SharePoint gebruikers moet worden beoordeeld. In de markt zien wij zijn situaties waar gebruikers alleen een mailbox gebruikte maar een O365 licentie hebben die recht geeft op SharePoint. Deze gebruikers worden meegenomen in de mailbox telling maar niet in de SharePoint telling. In een aantal gevallen komt men hierdoor Veritas licenties te kort, met als gevolg dat de SharePoint sites en bibliotheken niet worden meegenomen in de back-up. Het is daarom vanuit financieel maar ook technisch oogpunt zeer belangrijk om de gebruikers en licenties goed in kaart te brengen.

Hoe gaan we het oplossen?

De oplossing om dit in kaart te brengen ligt redelijk voor de hand maar kan, zeker voor de grotere organisaties, zeer arbeidsintensief zijn.

  1. De snelste manier is om het aantal O365 licenties welke recht geven op het gebruik van SharePoint te inventariseren welke recht geven op het gebruik van SharePoint. Aan de hand van deze inventarisatie bepalen we dan de Veritas licenties. Dit is veelal de kostbaarste oplossing. Er wordt namelijk niet beoordeeld of men SharePoint ook daadwerkelijk gebruikt. Hierdoor betaalt de organisatie voor een duurdere Microsoft licentie en tevens voor een Veritas licentie waar geen gebruik van wordt gemaakt.
  2. Wij adviseren om te beoordelen welke gebruikers wel of geen toegang tot SharePoint nodig hebben. Zodra deze gebruikers bekend zijn kunnen we namelijk het volgende doen;
    • De gebruikers die geen toegang nodig hebben kunnen we een goedkopere Microsoft licentie, zonder SharePoint, toekennen. Deze gebruikers hebben dan vanuit SharePoint perspectief ook geen Veritas licentie nodig.
    • De tweede mogelijkheid is de bestaande Microsoft licentie te behouden maar de toegang tot SharePoint en Office Online “uit te zetten”. Hiermee bespaart men geen duurdere Microsoft licentie maar wel een Veritas licentie. Deze situatie is van toepassing op het moment dat organisaties bijvoorbeeld gebruik maken van een “pool” van licenties die flexibel worden ingezet.

Wilt u nog meer weten?

Deze Veritas oplossing is een zeer vriendelijke en eenvoudige manier om een back-up van uw Office 365 omgevingen te realiseren. Deze oplossing biedt een back-up-, zoek- en restoremogelijkheid binnen een enkele gebruikersinterface welke altijd, overal en vanaf elk apparaat toegang verschaft tot uw gegevens. Gebruikers kunnen het specifieke bestand eenvoudig lokaliseren, bekijken en herstellen.

Wilt u meer weten over deze oplossing dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

IO4U BV

085 90 20 470