Blog

Brexit en ICT

In de media wordt dagelijks gesproken over de mogelijke effecten van de Brexit voor de BV Nederland. Naast alle logistieke uitdagingen voor exporterende bedrijven zoals transporteurs en bloemenkwekers krijgen andere bedrijven hier ook mee te maken. In dit artikel willen wij iets meer inzoomen op de ICT aspecten van de Brexit. Nu er (nog) geen Brexit-akkoord is en het erg onzeker is of deze er über ...[Read More]

Het belang van netwerk recorders.

Het bewaren en analyseren van netwerklogging wordt door veel organisaties gedaan en is zeker niet nieuw. Het bewaren van deze loggings heeft meestal als doel om achteraf een calamiteit dan wel ander technisch voorval te kunnen analyseren. We moeten ons echter afvragen hoe goed we in staat zijn dit te doen met slechts de logs. Ondanks dat organisaties tegenwoordig beschikken over een veelvoud van b ...[Read More]

Implementatie valkuil Veritas Saas Backup voor Office 365

IO4U heeft de afgelopen periode bij meerdere malen succesvol de Veritas SaaS Back-up geïmplementeerd. Deze oplossing biedt in één gebruikersinterface back-up, zoek- en restoremogelijkheden voor Office365 (en Google G suite). In dit artikel zullen wij stilstaan bij de implementatie van de Veritas oplossing binnen een Office365 omgeving. De Veritas Saas Backup is een eenvoudige en snel te implemente ...[Read More]

The Dark Web is nog steeds een serieuze bedreiging.

In de afgelopen jaar hebben we gewerkt aan bewustwording voor de gevaren die het Dark Web met zich meebrengt. Niet langer zijn de duistere delen van het internet alleen gereserveerd voor de handel in vuurwapens, drugs en andere illegale voorwerpen. Nu is het Dark Web ook een toevluchtsoord voor de verkoop van data. Veel van deze gegevens zijn eigendom van bedrijven die zich er niet van bewust zijn ...[Read More]

Back-up en het recht op vergetelheid (AVG)

Heel vaak krijg ik de vraag of back-up ook onder het recht van vergetelheid vallen. Ik zeg dan “Ja, ieder bedrijf moet het recht op vergetelheid ook toepassen op digitale back-upbestanden”. M.a.w. als iemand vraag zijn gegevens te verwijderen dan moet u zijn persoonsgegevens ook (zo snel als mogelijk) uit uw back-ups verwijderen. Zodra de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ...[Read More]

Free Express Risk Assessment

Express Risk Assessment In samenwerking met onze partner Varonis kunnen wij onze klanten en relaties een gratis Express Risk Assessment aanbieden. Er wordt geschat dat de gemiddelde organisatie last heeft van 3,8 “Insider Threats” aanvallen per jaar en dat 45% van de bedrijven niet kan zeggen of er een beveiligingsprobleem is geweest. Om “Insider Threats” tegen te gaan, moe ...[Read More]

Cryptolocker detecteren en verwijderen

Hoe kan je een cryptolocker detecteren en de bestanden opschonen? CryptoLocker is inmiddels een bekend vorm van malware die vooral schadelijk kan zijn voor data intensieve organisaties. Zodra de code wordt uitgevoerd, versleutelt het bestanden op desktops en netwerk locaties voor “losgeld”. Iedere gebruiker die probeert het bestand te openen wordt gevraagd een vergoeding te betalen om ...[Read More]

Beveiligingsuitdaging #7

Gebruikers hebben toegang tot meer data dan noodzakelijk voor het uitoefenen van hun werk (ofwel ‘permissions creep’) Oplossing: Varonis DatAdvantage biedt een zeer nauwkeurige aanbevelingsmachine die gebruik maakt van zelflerende technologie. Op basis van het gebruikersgedrag kan DatAdvantage voorspellen welke toestemmingen gebruikers daadwerkelijk nodig hebben. Tevens toont de oplossing welke to ...[Read More]

Beveiligingsuitdaging #6

Moeite hebben met het herkennen en oplossingen vinden voor globale toegangsgroepen zoals “Iedereen” of “Geverifieerde Gebruikers”. Oplossing: Varonis DatAdvantage toont voor verschillende platformen waar globale access groepen toegepast worden en wie daar gebruik van heeft gemaakt. U kunt simulaties uitvoeren om de potentiële impact te laten zien wanneer u globale toegang in zou trekken, op basis ...[Read More]

Beveiligingsuitdaging #5

Het niet kunnen herkennen waar gevoelige informatie zich bevindt of wie er toegang toe heeft. Oplossing: Het Varonis Data Classificatie Framework scant en classificeert stapsgewijs alle gevoelige informatie, laat zien wie er toegang heeft, wie deze toegang gebruikt en geeft zicht op de hoogste concentraties kwetsbare en gevoelige data. Biedt een duidelijke methodiek om dergelijke risico’s te verhe ...[Read More]