Blog - IO4U

Corona en thuiswerken

Door het Corona virus heeft het thuiswerken afgelopen tijd een enorme vlucht genomen. De meeste werknemers werken ineens massaal thuis. Voor sommige mensen was dat een totaal nieuwe ervaring, voor anderen, die er al ervaring mee hadden, ging vooral de frequentie omhoog. Ondanks de beperkingen en het verminderde sociale contact met collega’s onderling is toch voor mensen een positieve ontwikkeling. ...[Read More]

Ligt uw data op straat? Wij gaan er wel vanuit…

De afgelopen jaren hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden waar veel data is gestolen en waardoor uw gegevens hoogstwaarschijnlijk al op het Dark Web te koop worden aangeboden. Alleen al in 2018[1] is er een enorme hoeveelheid aan data gestolen. De gestolen data varieert van accountgegevens (Login & Wachtwoord), creditcard gegevens tot paspoortnummers en medische gegevens. Bij deze i ...[Read More]

Ongestructureerde data en rechten (Deel 2)

In het vorige artikel van 29 april hebben wij de eerste aanzet gegeven om grip te krijgen op de ongestructureerde data en bijbehorende rechten. In dit artikel gaan wij wat dieper in op de veel voorkomende issues en geven wij een aantal tips. Data Digitale informatie, oftewel data, moet aan allerlei rechten en plichten voldoen. Er zijn bijvoorbeeld veel wetten die betrekking hebben op data. Denk hi ...[Read More]

Ongestructureerde data en rechten

Uitdaging Ieder bedrijf heeft informatie, zowel digitaal als hardcopy. Het grootste gedeelte is tegenwoordig digitaal. Veel van die informatie staat in bedrijfssystemen. Die bedrijfssystemen (ICT-omgeving) worden veelal beheerd door de afdeling ICT binnen een organisatie. Ook de toegang word gefaciliteerd vanuit ICT. De beslissing van wie waar toegang toe zou moeten hebben, ligt (en hoort) bij de ...[Read More]

IO4U bij How it’s done op RTLZ

IO4U behandelt bij How it’s done de hedendaagse datamanagement uitdagingen. Hoe bepalen we welke data er moet worden beveiligd? Hoe krijgen we dan de betrokkenheid van de data-eigenaren? Bekijk deze aflevering nog een keer.

Brexit en ICT

In de media wordt dagelijks gesproken over de mogelijke effecten van de Brexit voor de BV Nederland. Naast alle logistieke uitdagingen voor exporterende bedrijven zoals transporteurs en bloemenkwekers krijgen andere bedrijven hier ook mee te maken. In dit artikel willen wij iets meer inzoomen op de ICT aspecten van de Brexit. Nu er (nog) geen Brexit-akkoord is en het erg onzeker is of deze er über ...[Read More]

Het belang van netwerk recorders.

Het bewaren en analyseren van netwerklogging wordt door veel organisaties gedaan en is zeker niet nieuw. Het bewaren van deze loggings heeft meestal als doel om achteraf een calamiteit dan wel ander technisch voorval te kunnen analyseren. We moeten ons echter afvragen hoe goed we in staat zijn dit te doen met slechts de logs. Ondanks dat organisaties tegenwoordig beschikken over een veelvoud van b ...[Read More]

Implementatie valkuil Veritas Saas Backup voor Office 365

IO4U heeft de afgelopen periode bij meerdere malen succesvol de Veritas SaaS Back-up geïmplementeerd. Deze oplossing biedt in één gebruikersinterface back-up, zoek- en restoremogelijkheden voor Office365 (en Google G suite). In dit artikel zullen wij stilstaan bij de implementatie van de Veritas oplossing binnen een Office365 omgeving. De Veritas Saas Backup is een eenvoudige en snel te implemente ...[Read More]

The Dark Web is nog steeds een serieuze bedreiging.

In de afgelopen jaar hebben we gewerkt aan bewustwording voor de gevaren die het Dark Web met zich meebrengt. Niet langer zijn de duistere delen van het internet alleen gereserveerd voor de handel in vuurwapens, drugs en andere illegale voorwerpen. Nu is het Dark Web ook een toevluchtsoord voor de verkoop van data. Veel van deze gegevens zijn eigendom van bedrijven die zich er niet van bewust zijn ...[Read More]

Back-up en het recht op vergetelheid (AVG)

Heel vaak krijg ik de vraag of back-up ook onder het recht van vergetelheid vallen. Ik zeg dan “Ja, ieder bedrijf moet het recht op vergetelheid ook toepassen op digitale back-upbestanden”. M.a.w. als iemand vraag zijn gegevens te verwijderen dan moet u zijn persoonsgegevens ook (zo snel als mogelijk) uit uw back-ups verwijderen. Zodra de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ...[Read More]