Blog - Pagina 2 van 4 - IO4U

Free Express Risk Assessment

Express Risk Assessment In samenwerking met onze partner Varonis kunnen wij onze klanten en relaties een gratis Express Risk Assessment aanbieden. Er wordt geschat dat de gemiddelde organisatie last heeft van 3,8 “Insider Threats” aanvallen per jaar en dat 45% van de bedrijven niet kan zeggen of er een beveiligingsprobleem is geweest. Om “Insider Threats” tegen te gaan, moe ...[Read More]

Cryptolocker detecteren en verwijderen

Hoe kan je een cryptolocker detecteren en de bestanden opschonen? CryptoLocker is inmiddels een bekend vorm van malware die vooral schadelijk kan zijn voor data intensieve organisaties. Zodra de code wordt uitgevoerd, versleutelt het bestanden op desktops en netwerk locaties voor “losgeld”. Iedere gebruiker die probeert het bestand te openen wordt gevraagd een vergoeding te betalen om ...[Read More]

Beveiligingsuitdaging #7

Gebruikers hebben toegang tot meer data dan noodzakelijk voor het uitoefenen van hun werk (ofwel ‘permissions creep’) Oplossing: Varonis DatAdvantage biedt een zeer nauwkeurige aanbevelingsmachine die gebruik maakt van zelflerende technologie. Op basis van het gebruikersgedrag kan DatAdvantage voorspellen welke toestemmingen gebruikers daadwerkelijk nodig hebben. Tevens toont de oplossing welke to ...[Read More]

Beveiligingsuitdaging #6

Moeite hebben met het herkennen en oplossingen vinden voor globale toegangsgroepen zoals “Iedereen” of “Geverifieerde Gebruikers”. Oplossing: Varonis DatAdvantage toont voor verschillende platformen waar globale access groepen toegepast worden en wie daar gebruik van heeft gemaakt. U kunt simulaties uitvoeren om de potentiële impact te laten zien wanneer u globale toegang in zou trekken, op basis ...[Read More]

Beveiligingsuitdaging #5

Het niet kunnen herkennen waar gevoelige informatie zich bevindt of wie er toegang toe heeft. Oplossing: Het Varonis Data Classificatie Framework scant en classificeert stapsgewijs alle gevoelige informatie, laat zien wie er toegang heeft, wie deze toegang gebruikt en geeft zicht op de hoogste concentraties kwetsbare en gevoelige data. Biedt een duidelijke methodiek om dergelijke risico’s te verhe ...[Read More]

Beveiligingsuitdaging #4

Het niet kunnen herkennen of oplossen van malware zoals CryptoLocker. Oplossing: Varonis DatAlert maakt het mogelijk om real-time waarschuwingen te configureren, gebaseerd op activiteitdrempels (bijv. het wijzigen van meer dan 500 bestanden binnen 5 minuten), wat essentieel is om malware zoals CryptoLocker te herkennen. DatAlert verstuurt waarschuwingen naar uw SIEM, syslog, of via email en kan ze ...[Read More]

Beveiligingsuitdaging #3

Het niet hebben van een audit log of controle voor toegang tot bestanden, e-mail en/of SharePoint. Oplossing: Varonis DatAdvantage controleert op niet-verstorende wijze activiteiten binnen een breed scala aan platformen — Windows, NAS, SharePoint, Exchange, Active Directory, UNIX/Linux—en slaat activiteiten op in een genormaliseerde database waarbinnen gezocht en gesorteerd kan worden. Een volledi ...[Read More]

Beveiligingsuitdaging #2

Het niet kunnen herkennen van rechtentoenames en overige kritieke gebeurtenissen in de Active Directory. Oplossing: Varonis DatAdvantage voor Directory Services toont een gedetailleerd audit log voor de Active Directory, waarin u ziet wie privileges voor wie heeft uitgebreid, wanneer dat is gebeurd en wat de gebruiker vervolgens heeft gedaan met deze administratieve toegang. DatAlert kan u real-ti ...[Read More]

Beveiligingsuitdaging #1

Uitdaging: Het niet kunnen herkennen van bedreigingen van binnenuit of risicovol gebruikersgedrag. Oplossing: Varonis DatAdvantage houdt gebruikerstoegang tot ongestructureerde data bij en analyseert dit gedrag (gedragsanalyse). Door een baseline van normale activiteit vast te stellen kan het framework afwijkende of onwenselijke activiteiten, zoals een malware besmetting of een frauderende vertrou ...[Read More]

Is uw data veilig?

De productie en opslag van data brengt altijd veiligheidsrisico’s met zich mee. Weet u wat de risico’s zijn die bij uw data horen? Weet u hoe u een datalek moet oplossen? Bent u bekend met de veiligheidsvoorschriften en procedures? Lees meer en download de whitepaper