Blog - Pagina 4 van 4 - IO4U

EU Data protectie wetgeving: Gevolgen voor Cloud Storage

De EU data protectie wetgeving zal grote effecten hebben op verschillende aspecten van data storage bij bedrijven. Geen richtlijnen, maar wetgeving Eerder waren de regels rondom dataprotectie meer een richtlijn voor bedrijven, maar nu dit als wet is aangenomen door de Europese Unie, zullen bedrijven zich hier echt aan moeten houden. Enerzijds maakt deze wetgeving dataprotectie eenvoudiger voor bed ...[Read More]

General Data Protection Regulation

Het zal ongeveer in 2013 zijn geweest dat de Europese Commissie bij monde van de Eurocommissaris voor Justitie, Viviane Reding, een draft publiceerde van de General Data Protection Regulation. Deze verordening moet zorgen voor een geharmoniseerde wetgeving rond persoonsgegevens en het beschermen van data en is  daarnaast een modernisering van de oorspronkelijke de richtlijn uit 1995.  Op 12 maart ...[Read More]

Boetebevoegdheid CBP

Hoewel de details van het wetsvoorstel dat het kabinet onlangs naar de Raad van State stuurde nog niet precies bekend zijn, staat al wel vast dat het CBP een algemene bestuurlijke boetebevoegdheid gaat krijgen voor overtredingen van de WBP. Het gaat dan niet meer alleen om het niet naleven van de meldplicht ex artikel 27 WBP (nu maximaal 4500 euro), maar om alle overtredingen van de WBP. Naar verl ...[Read More]

Gratis quickscan

U bent verantwoordelijk! Veel organisaties bezitten, zonder dat ze het zich beseffen, over veel gevoelige informatie, denk hierbij aan persoonsgegevens, creditcardgegevens en/of andere financiële gegevens. Deze gegevens bevinden zich over het algemeen (verstopt) op fileserver, sharepoint portals en/of mailservers. U betaald dus ook de boete! U bent al jaren verantwoordelijk voor deze gegevens maar ...[Read More]