Risico Management

Een toenemend aantal bedrijven worden steeds meer afhankelijk van hun IT-systemen. Een groot aantal processen wordt geautomatiseerd en de opgeslagen informatie wordt elke dag belangrijker. Automatisering is daarom van cruciaal belang voor de meeste bedrijven. De betrouwbaarheid, veiligheid, beheersbaarheid en beschikbaarheid van IT worden steeds bedrijf kritischer.

BowTieXP is een next-generation risico-evaluatie tool en is uniek om complexe risico’s te visualiseren op een manier die begrijpelijk is, maar ook zorgt voor gedetailleerde verbeterplannen.

Wanneer een organisatie grip heeft op de risico’s heeft men een krachtig instrument in handen om de onzekerheden effectief te beheren en kosten te besparen. De meeste IT-incidenten of mislukte IT-projecten zijn te wijten aan het feit dat de bestaande risico’s niet goed van tevoren in kaart zijn gebracht.

Risk Assessment

Een Risk assessment vormt een integraal onderdeel van het informatiebeveiligingsplan. Een Risk Assessment helpt organisaties om;

  • bewustwording te creëren met betrekking tot de gevaren en risico’s die gepaard gaan met de afhankelijkheid van IT-systemen en processen.
  • identificeer en visualiseer grote risico’s.
  • vast te stellen of de bestaande maatregelen en oplossingen voldoende zijn of moeten worden verbeterd.
  • onnodig falen van IT projecten te voorkomen.
  • de prioriteiten te bepalen met betrekking tot de gevaren en de maatregelen in relatie tot veiligheid, beheersbaarheid en beschikbaarheid/toegankelijkheid van de IT-omgeving.

Gevoelige data

De meest relevante risico’s voor uw organisatie komen voort uit uw risico inventarisatie en analyse. Nu weet u welke risico’s voor uw organisatie het belangrijkste zijn. Dit zijn ook de risico’s die u tot een minimum wilt beperken. Van deze risico’s maken wij een Bowtie en brengen hiermee alle mogelijke maatregelen en effecten in beeld.

Om u een indruk te geven hoe een Bowtie er in de praktijk uitziet treft u hiernaast een Bowtie van het gebruiken van gevoelige data binnen uw organisatie.

Wilt u meer weten?