SharePoint

Implementatie valkuil Veritas Saas Backup voor Office 365

IO4U heeft de afgelopen periode bij meerdere malen succesvol de Veritas SaaS Back-up geïmplementeerd. Deze oplossing biedt in één gebruikersinterface back-up, zoek- en restoremogelijkheden voor Office365 (en Google G suite). In dit artikel zullen wij stilstaan bij de implementatie van de Veritas oplossing binnen een Office365 omgeving. De Veritas Saas Backup is een eenvoudige en snel te implemente ...[Read More]

Beveiligingsuitdaging #3

Het niet hebben van een audit log of controle voor toegang tot bestanden, e-mail en/of SharePoint. Oplossing: Varonis DatAdvantage controleert op niet-verstorende wijze activiteiten binnen een breed scala aan platformen — Windows, NAS, SharePoint, Exchange, Active Directory, UNIX/Linux—en slaat activiteiten op in een genormaliseerde database waarbinnen gezocht en gesorteerd kan worden. Een volledi ...[Read More]